Deni Duor. Diberdayakan oleh Blogger.

Blog Archive

Jumat, 26 Oktober 2012

Tampilan Segitiga pada JAVA

Dsini saya akan membantu anda yang mempunyai tugas untuk membuat segitiga pada JAVA .

1.         Pembuatan Segitiga Sama Kaki Terbalik dan Segitiga Siku-siku dengan menggunakan JAVA !

      Source Code :
import java.io.*;

public class Segitiga
{
public static String bacaInputan()
{
String baca="";
InputStreamReader input = new InputStreamReader (System.in);
BufferedReader buf = new BufferedReader (input);
try{
baca = buf.readLine();
}catch( IOException e )
{
System.out.println("Error !");
}
return baca;
}

public static void main(String[] args)
{
//digunakan untuk menangkap exception.
int a, b, c, n1, n2, pilih ;
do
{
System.out.println("+|--------------------------------------|+");
System.out.println("+|                                      |+");
System.out.println("+|       S  E  G  I  T  I  G  A         |+");
System.out.println("+|                                      |+");
System.out.println("+----------------------------------------+");
System.out.println("+|  MENU                                |+");
System.out.println("+|      1. Segitiga Sama Sisi Terbalik  |+");
System.out.println("+|      2. Segitiga Siku-siku           |+");
System.out.println("+|      3. Keluar                       |+");
System.out.println("+|--------------------------------------|+");
System.out.print("    PILIHAN :");
pilih=Integer.parseInt(bacaInputan());

switch(pilih)
{
case 1:
System.out.println("+----------------------------------------+");
System.out.println("+|                                      |+");
System.out.println("+|       S  E  G  I  T  I  G  A         |+");
System.out.println("+|                                      |+");
System.out.println("+|       S  A  M  A   S  I  S  I        |+");
System.out.println("+|                                      |+");
System.out.println("+----------------------------------------+");
System.out.print(" Masukkan tinggi segitiga : ");
n1=Integer.parseInt(bacaInputan());
System.out.println("");
for(a=1;a<=n1;a++)
{
for(b=1;b<=a;b++)
{
System.out.print(" ");
}
for(c=0;c>=(a-n1);c--)
{
System.out.print("*");
}
for(c=0;c<(n1-a);c++)
{
System.out.print("*");
}                                                 
System.out.println();
}
System.out.println("");
System.out.println("Membuat segitiga sama sisi, sisi="+n1);
break;
case 2:
System.out.println("+----------------------------------------+");
System.out.println("+|                                      |+");
System.out.println("+|       S  E  G  I  T  I  G  A         |+");
System.out.println("+|                                      |+");
System.out.println("+|      S  I  K  U    S  I  K  U        |+");
System.out.println("+|                                      |+");
System.out.println("+----------------------------------------+");
System.out.print(" Masukkan tinggi segitiga : ");
n2=Integer.parseInt(bacaInputan());
System.out.println("");
for(int i=1;i<=n2;i++)
{
for(int j=1;j<=i;j++)
{
System.out.print("*");
}
System.out.println();
}
System.out.println("");
System.out.println("Membuat segitiga siku-siku dengan sama kaki, alas="+n2+", dan tinggi="+n2);
System.out.println("");
break;
case 3:
System.exit(0);                                  
break;
default: System.out.println("SALAH INPUT");
break;
}
} while(true);
}
}

Output :0 komentar

Posting Komentar